Onze club

Op 17 maart 1896 is de Brielse Gymnastiek vereniging opgericht.

Het eerste bestuur bestond uit de dhr. J.Walburg (voorzitter), De dhr J.W.A.Kampman (secretaris) en de dhr A.E. Ribben (commissaris). In 1898 besloot men de vereniging een andere naam te geven en te noemen naar Brinio, aanvoerder van de kalifaten in de tijd van Cladius Civiles. De vereniging telde rond die tijd ongeveer 20 leden.

Gesport werd er in een gymzaal en op een veld van de toenmalige HBS in Brielle nu beter bekend als het Maerlant College. Tot en met de tweede wereld oorlog heeft met vastgehouden aan het concept turnen, voetballen en korfballen enz. In 1944 waren er 308 leden.

Na de specialisatie als gymnastiekvereniging liep het ledental terug tot 180. Mevr. Schippers en dhr. Overbeeke werden bereid gevonden de KNGV diploma’s te halen zodat de begeleiding optimaal kon worden. In 1979 is er bijna een geheel nieuw bestuur aangetreden en werd het aantal uitgebreid tot 9 leden. Er was in dat bestuur betrekkelijk weinig ervaring in het runnen van een turnvereniging. Veel werk heeft men toen gehad aan het opzetten van een administratie. Het ledental bestond in 1979 uit ongeveer 600 leden.

De vereniging telt nu ongeveer 340 leden en heeft een diversiteit aan sportmogelijkheden.